Hoe kunnen wij u helpen?

Wanneer?

  • U wil instemming van de werknemer krijgen;
  • U wil een vaststellingsovereenkomst sluiten en zien of u een goede reden voor ontslag hebt;
  • U wil het UWV om toestemming vragen voor ontslag of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst laten ontbinden.

Hoe?

  • 15 tot 30 minuten invultijd;
  • Helder rapport met adviezen;
  • Tussentijds opslaan mogelijk;
  • Resultaten en persoonlijke documenten downloaden of ontvangen per e-mail.

U moet de vragen naar waarheid invullen voor een juiste inschatting!

Let op: op dit moment zijn nog niet alle ontslaggronden in de tool verwerkt. De tool kan al wel antwoord geven op de vraag of ontslag mogelijk is wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, regelmatige ziekte, disfunctioneren of werkweigering wegens een gewetensbezwaar. De andere ontslaggronden worden zo snel mogelijk in de tool verwerkt.